| Надзённае | Аўтары | Кнiгi | Проза | Паэзiя | Гумар | Гасцёўня | Змест |
Творчая суполка маладых лiтаратараў пры Саюзе беларускiх пiсьменнiкаў
   

А. Паўлухiн
Маё крэда – поўная адсутнасць абмежаванняў. У тым лiку i жанравых, i стылiстычных. Напрыклад, у апошнi час я пiшу пераважна кiберпанк...

В. Базылёва
Вольга Базылёва – тонкi лiрык, шчыры й адукаваны малады творца (паэт, бард, мастак) – на тое асмельваецца, пра што i сведчыць гэтая кнiга...


  Слова кiраўнiка,
пытаннi й адказы
  ?  
 


 

 

 

 

 
  Кнiгi:  
 
   
    Альманах Панядзелак 2003

    На шчасце, крынiцы, што жывяць беларускую лiтаратуру новымi талентамi, пакуль яшчэ не высахлi: iх творчы патэнцыял магутны, i асушэнню непадуладны, як бы той-сёй з «iдэалагiчных мелiяратараў» не стараўся. Творчая суполка «Лiтаратар», што ўжо больш за дзесяць гадоў дзейсна iснуе пры Саюзе беларускiх пiсьменнiкаў, гэтым разам падрыхтавала альманах «Панядзелак».
 
   
     
  Проза:  
  Аляксандр Вашчанка  
    Мартын i Тэра  
     Па нейкiх няўлоўных прыкметах Мартын адчуў наблiжэнне Радзiмы. Ён быў буслом-трохгодкам i не ведаў высокага сэнсу гэтага слова. Для яго Радзiмай было гняздо, у якiм ён з’явiўся на Божы свет, пазнаў сваiх бацьку i мацi.
    Блакiтнае, з хмурынкамi аблокаў неба – таксама Радзiма.
    Паветра, якое даверлiва падтрымала, калi ён, заплюшчыўшы вочы ад страху, расправiў крылы й зрабiў з буслянкi свой першы крок у бездань, а калi адкрыў iх i зразумеў, што ляцiць, яго ахапiла такое невыказнае пачуццё шчасця, якога не забудзе i ў свой смяротны час – гэта зноў жа была Радзiма.       
 
     
   
 
  Пераклады:  
  Алесь Бразгуноў  
     Аповесць пра Баву  
     Як сказана ў Пiсаннi, годны чалавеча, хай табе Бог памагае i баронiць цябе ад смерцi i лiхой прыгоды! Хачу расказаць вам прыгожую аповесць пра Гвiдона, князя Антонii, ды пра ягонага сына, вялiкага i слаўнага рыцара Баву.      
 
     Станiслаў Лаўрэнцый – Лямант  
     XVI стагоддзе ў гiсторыi Вялiкага Княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтае было даволi складаным перыядам. Знешняя i ўнутраная палiтыка С. Баторыя, скiраваная на пашырэнне межаў дзяржавы на поўначы i ўзмацненне каралеўскае ўлады, не знайшла шырокага разумення i падтрымкi ў сярэдняе шляхты i магнатэрыi.      
 
     
   
  Беларускiя пiсьменнiкi с сябрамi суполкi